Boot on Lan dòng mainboard Asrock H110

Cấu hình Boot on Lan dòng mainboard Asrock H110

 

 

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan trên một số dòng main Asrock H110

Thực hiện : 

Bước 1:  Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios.

Bước 2 : Chọn Advanced Mode (F6).

Image title

Bước 3: Di chuyển phím chọn tab Advanced .

Image title

Bước 4 : Di chuyển chọn tab Chipset Configuration .

Image title

Bước 4 : Di chuyển chọn Onboard LAN  -> Chọn Enable ( bật card LAN Onboard trên main )

Image title

Bước 5 : Di chuyển chọn Tab Boot  -> chon Boot from Onboard Lan -> bật Enable

Image title

Bước 6 : Nhấn F10 -> Chọn YES để khởi động lại máy trạm