Boot on Lan dòng mainboard Asrock H81

Cấu hình Boot on Lan dòng mainboard Asrock H81

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan trên một số dòng main Asrock H81

Thực hiện : 

Bước 1:  Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios.

 

Image title

Bước 2 : Chọn tab Advance  -> Chipset Configuration

Image title

Bước 3: chọn Onboard LAN -> chọn Enabled ( bật card LAN onboard )

Image title

Bước 4: chọn Boot -> chọn Boot From Onboard LAN -> chọn Enabled

Image title

Nhấn F10 -> Save and Exit.