Boot on lan dòng mainboard Asus G41

Cấu hình boot on lan dòng mainboard Asus G41

 

Bài viết hướng dẫn chi tiết cấu hình boot on lan dành cho dòng mainboard Asus G41

Chỉnh boot on lan các dòng main Asus P5G41…

+ Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios

+ Bấm phím mũi tên trái, vào menu Advanced (1)

+ Bấm phím mũi lên xuống, tìm dòng Onboard Devices Configuration (2) bấm Enter

+ Ở dòng Lan Option ROM (3), Enter chuyển chế độ thành Enable (trong hình đang là Disable)

+ Cuối cùng bấm phím F10 (4) chọn Yes hoặc OK để lưu lại.

 

Image title