Boot on lan Foxconn H61

Cấu hình boot on lan mainboard Foxconn H61

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan trên mainboard Foxconn H61

Bước 1  :  Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios ->  Chọn Tab Advanced

Image title

Bước 2 :  Chọn Onboard Device Configuration

Image title

Bước 2 :  Chọn Onboard LAN Controller & Onboard LAN PXE OpRom -> Chọn Enable

Image title

Bước 3 : Nhấn F4 để lưu và khởi động lại