Boot on lan Gigabyte H77, Z77, B75

Cấu hình Boot on lan trên mainboard Gigabyte H77, Z77, B75

Bài viết hướng dẫn chi tiết cấu hình boot on lan trên dòng mainboard Gigabyte GA-H77, GA-Z77, GA-B75…

Thực hiện

Bước 1: Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios

Image title

Bước 2: Chọn menu  Peripherals  như hình (1)

Bước 3: Chọn Enabled mục  LAN PXE Boot Option ROM (2)

Bước 4:  Sau đó bấm F10 hoặc chọn mục Save & Exit  để lưu và khởi động lại máy tính