Boot on lan mainboard Asus H110

Cấu hình boot on lan mainboard Asus H110

 

Bài viết hướng dẫn chỉnh boot on lan trên dòng main ASUS H110

Thực hiện:

Bước 1 : Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios

Bước 2 : Chọn Advanced Mode(F7) để vào giao diện cài đặt Bios

Image title

Bước 3 : Sau đó bấm nút mũi tên qua phải để vào tab Advanced

Image title

Bước 4 : Chọn menu Onboard Devices Configuration (dòng thứ 8 từ trên xuống)

Image title

Bước 5 : Kiểm tra xem mục Realtek PXE Option ROM có On chưa? Nếu chưa có thì bấm Enter chọn ON

Image title

+ Cuối cùng bấm F10 Save lại > Chọn YES khởi động lại máy.