Boot on lan mainboard Asus H61, P8H77

Cấu hình boot on lan mainboard Asus H61, P8H77

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on card lan trên dòng mainboard Asus H61, P8H77

Thực hiện:
Bước 1: Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios

Image title

Bước 2: Chọn Advanced -> Onboard Devices Configuration (dòng thứ 6 từ trên xuống)

Image title

Bước 3:  Chọn Enabled mục  Realtek PXE Option ROM .

Image title

Bước 4: Cuối cùng bấm F10 Save lại –> khởi động lại máy.