Boot on lan mainboard Asus H81

Cấu hình boot on lan mainboard Asus H81

Bài viết hướng dẫn chỉnh boot on lan trên dòng main ASUS H81M-K, H81M-A, H81M-D, H81M-E, H81M-C, H81M-P……

Thực hiện:
+ Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios
/
+ Chọn Advanced Mode(F7) để vào giao diện cài đặt Bios
/
+ Sau đó bấm nút mũi tên qua phải để vào tab Advanced
/
+ Chọn menu Onboard Devices Configuration (dòng thứ 7 từ trên xuống)
/
+ Kiểm tra xem mục Realtek PXE Option ROM có Enabled chưa?
/
+ Nếu chưa có thì bấm Enter chọn Enabled
/
+ Cuối cùng bấm F10 Save lại > khởi động lại máy.