Boot on lan mainboard Biostar H110

Cấu hình boot on lan mainboard Biostar H110

 

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan dành cho các dòng main Biostar H110.

Thực hiện : 

Bước 1: Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào BIOS.

Image title

Bước 2: Chọn  Tab Chipset

Image title

Bước 3: Chọn dòng Onboard Device

Image title

Bước 4:  Chọn dòng Onboard LAN1 & Onboard LAN1 Option Rom -> chọn Enable

Image title

Bước :  Nhấn F10 -> nhấn YES

Image title