Boot on lan mainboard Colorful H110

Cấu hình boot on lan mainboard Colorful H110

Bài viết hướng dẫn chỉnh boot on lan trên dòng main Colorful H110

Thực hiện:

Bước 1 : Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios

Bước 2 : Chọn Chipset để vào giao diện

Image title

Bước 3 : Di chuyển tới dòng PCH Device Configuration

Image title

Bước 4 : Kiểm tra Onboard Lan Controller enable chưa ? Nếu chưa bấm Enter chọn Enable .

Bấm Enter dòng PXE Boot Rom chọn Legacy

Image title

+ Cuối cùng bấm F10 Save lại > Chọn YES khởi động lại máy.