Boot on lan mainboard MSI H81

Cấu hình boot on lan mainboard MSI H81

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan trên một số dòng mainboard MSI H81

Bước 1  :  Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios.

Bước 2: Tại giao diện BIOS –> Chọn mục Settings

Image title

Bước 3: Chọn mục Advanced

Image title

Bước 4: Tại mục Advanced –> ChọnIntegrated Peripherals

Image title

Bước 5: Chọn Enabled mục LAN Option ROM 

Image title

Bước 6: Nhấn nút Esc trên bàn phím để thoát khỏi giao diện BIOS

Bước 7: Chọn Save & Exit để lưu lại thiết lập và khởi động lại máy trạm

Image title