Boot on lan trên mainboard Biostar H81

Cấu hình boot on lan trên mainboard Biostar H81

Bài viết hướng dẫn cấu hình boot on lan trên các dòng main Biostar H81

Thực hiện : 

Bước 1: Khởi động nguồn từ máy tính, bấm nút DEL (Delete) liên tục để vào Bios.

Image title

Bước 2: Chọn tab Chipset.

Image title

Bước 3: Tại dòng Onboard PCIE Giga LAN và Onboard LAN Option ROM –> Enable.

Image title

.

Bước 4: Nhấn F10 –>Save & Exit.

Image title