Game Mobile 1.0

Chức năng chính:

  1. Giả lập android không cần cài đặt dạng portable trên nền Noxplay.
  2. Tải game android trực tiếp từ giao diện launcher.
  3. Update game android 1 click.
  4. Mở nhiều tab nox cùng lúc (dùng cho game login nhiều nick).
  5. Config cấu hình mặc định cho nox khi khởi động.

Hướng dẫn sử & Link Download

  • Hướng dẫn: vui lòng chờ…
  • Linkdownlad: vui lòng chờ…