Khắc Phục Lỗi Static Phần Mềm Tính Tiền CSMServer

Khắc Phục Lỗi Static Phần Mềm Tính Tiền CSMServer

Bước 1:

Tắt phần mềm tính tiền trên server tải tool này về kill dịch vụ Download

Bước 2:

Tải tool reset lại IE Download

Bước 3:

Vào folder cài đặt CSM Server và xoá file như hình bên dưới

Bước 4:

Nếu tất cả các bước trên không được vui lòng nâng cấp lại csmserver

Chúc bạn thành công