Organic keywords là gì?

Organic keyword chính là search tìm kiếm tự nhiên trên google, là lượng từ khóa được trỏ về web bạn ( Backlink không liên quan)
Organic keywords là những từ khóa mà khách hàng search và website của bạn có trong kết quả tìm kiếm.
Một Organic Keyword là một từ khóa được sử dụng để thu hút lưu lượng miễn phí thông qua tối ưu hóa công cụ tìm kiếm ( SEO ). Từ khóa hữu cơ tương phản với từ khóa trả cho mỗi lần nhấp (PPC) , được đặt giá thầu thông qua các chiến dịch tiếp thị tìm kiếm có trả tiền .

Organic keywords là những từ khóa đang mang đến truy cập tự nhiên (Organic Traffic) cho website của bạn thông qua quá trình tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO)
Organic keywords trong Ahrefs là toàn bộ số từ khóa tìm kiếm bình thường mà trang bạn có xuất hiện khi người dùng tìm kiếm. Con số này càng nhiều chứng tỏ nội dung bạn tối ưu đa dạng, con số này càng nhiều, thì khả năng mang đến traffic càng cao.

Organic keywords là những từ khóa mà khách hàng search và website của bạn có trong kết quả tìm kiếm, organic keyword trong ahrefs đánh giá về việc bạn có làm đa dạng các anchor text khi seo hay không và bạn seo càng nhiều từ khóa thì chỉ số organic keyword trong ahrefs càng tăng cao
Trong bài viết này, bạn sẽ có phần giới thiệu về cách các từ khóa hữu cơ phù hợp với chiến lược tiếp thị của bạn.

Từ khóa hữu cơ và SEO

Tìm kiếm hữu cơ là một kênh tiếp thị cực kỳ có giá trị. Mỗi ngày, có hơn 3,5 BILLION tìm kiếmtrên Google! Vì vậy, làm thế nào bạn có thể nắm bắt một số lưu lượng truy cập đó và đưa nó đến trang web của riêng bạn?

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *